Ievēlēta jauna draudzes padome un valde

Šā gada12. martā mūsu draudzes kopsapulcē ir ievēlēta jauna draudzes padome un valde.

Paldies visiem vēlētājiem par aktivitāti un dalību draudzes kopsapulcē! Paldies visiem kandidātiem par atsaukšanos un gatavību kalpot! 

 Kā draudze paturēsim regulārās aizlūgšanās šos cilvēkus un viņu kalpošanu.

Daina Inne – Valdes un Padomes priekšsēdētāja

Rita Līce – Mantzine, Padomes un Valdes  locekle

Egons Gailītis – Padomes loceklis

Alvis Inne – Padomes loceklis

Zigrīda Štrausa – Padomes locekle.

Par revidentiem atkārtoti ievēlēti – Ilārs Freimanis un Rita Veide.

Jaunā draudzes padome un valde savus pienākumus sāks pildīt pēc ievešanas amatā.

Papildus informējam, ka uz mūsu draudzi mācītāja Kārļa Rūdolfa Zikmaņa slimības prombūtnes laiku draudzē norīkots kalpot mācītājs Normunds Celmiņš.

Paturēsim aizlūgšanās abus mācītājus un viņu ģimenes!

Печать Электронная почта

Sācies Lielais Gavēnis un grēku nožēlas laiks.

Pelnu diena, kas ir arī Lielā Gavēņa sākums, kas ilgst līdz Lieldienām, ir septītā trešdiena pirms Lieldienām (46. diena pirms Lieldienām), kā arī Lielā gavēņa pirmā diena. Katru gadu Pelnu diena iekrīt citā datumā, jo arī Lieldienu datums katru gadu mainās. Tā parasti ir diena no 4. februāra līdz 10. martam. 2017. gadā Pelnu diena ir 1. martā.

Pelnu diena ir ļoti seni baznīcas svētki, kas ieguvuši noteiktu vietu liturģiskajā gadā kā Ciešanu un gavēņa laika sākums. Ticīgie ar šo dienu sāk intensīvu gatavošanos Lieldienām. Tam ir savs pamatojums Bībelē - Mozus, citi Dieva vīri un pats Kristus izšķirošiem notikumiem ir gatavojušies, gavējot četrdesmit dienas. Kristīgajai Baznīcai izšķirošais notikums bija Kristus augšāmcelšanās.

Pelni šajā dienā atgādina par cilvēku kā niecību, kam dievišķā mīlestība nepieciešama kā dzīvība.
Pelnu diena ievada gavēņa laiku, kad kristieši atturas no kādām ikdienišķām un ierastām lietām, cenšas ievērot mērenību uzturā un izklaidēs. Nav pieņemts rīkot kāzas, kristības un citus ar priecīgām izklaidēm saistītus pasākumus. Tā vietā lielāka uzmanība tiek pievērsta Bībelei, lūgšanai un grēksūdzei. Pelnu dienas novakarē draudzēs notiek īpaši dievkalpojumi. Altārus šajā dienā ietērpj violetajā krāsā, kas simbolizē ciešanas un grēku nožēlu.

Печать Электронная почта

Ещё статьи...

Lūgsim!