Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Bībeles vēsts par Dieva mīlestību.

Jāņa ev. 10: 11 – 16
Bībeles vēsts par Dieva mīlestību, kas uzupurējas un meklē pazudušo, uzrunā gandrīz ikvienu. Tā uzrunā sirds dziļumos mītošās ilgas, kaut arī dzīves pārbaudījumi, neveiksmes, zaudējumi un vilšanās ir iesējušas šaubas par to, vai šajā pasaulē ir iespējama patiesa mīlestība. Vēsts par Dieva mīlestību ne tikai uzrunā, bet arī aicina un iedrošina uzdrīkstēties iziet no šaubu un neticības uzbūvētā šķietami drošā cietokšņa, lai saņemtu, pieredzētu un dzīvotu Dieva pāri plūstošajā mīlestībā. Kā to izdarīt? 

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Draudzes vieta un loma tavā ticības un dzīves ceļā.

Jāņa ev. 20: 19 – 31
Svētdienas rīts. Mēs esam pulcējušies dievnamā, lai svinētu un pieredzētu dievkalpojumu. Katrs ir nācis ar kādu domu, bet es vēlos iedrošināt tevi atklāt draudzes vietu un lomu tavā ticības un dzīves ceļā. Draudze noteikti nav nejauši sapulcēti ļaudis, un arī tā nav nejaušība, ka tu esi nonācis šajā dievnamā un draudzes vidū. Divi vārdi “Jēzus” un “draudze”, bet saikne starp tiem var palīdzēt atrast atbildi uz jautājumu par to, kas ir draudze, kāpēc tā ir nozīmīga un ko tā var dot tev.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Krusta ceļš

1. stacija. Jēzus Ģetzemanes dārzā. (Mk 14:32-38)

32. Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetzemane, un Viņš Saviem mācekļiem saka: "Palieciet šeit, kamēr Es Dievu lūgšu." 

33. Un Viņš paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un iesāka baiļoties un trīcēt, 

34. un tiem saka: "Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā." 

35. Un, nedaudz pagājis, Viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda Viņam aizietu garām. 

36. Un Viņš sacīja: "Aba, Tēvs! Tu spēj visu. Ņem šo biķeri no Manis! Tomēr ne ko Es gribu, bet ko Tu gribi." 

37. Un Viņš nāk un atrod tos guļam un saka Pēterim: "Sīmani, tu guli? Vai tu nevienu stundu nespēj būt nomodā? 

38. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja."

Grūtākais brīdis ikviena dzīvē ir cīņa, ko izcīna vienatnē. Nav ne tuvinieku, ne draugu, bet ir izaicinājums, ar ko ir jāsastopas, esi tu un Dievs. Prātā ir daudz jautājumu, varbūt pat šaubas un bažas par to, kas un kā notiks. Tu izdzīvo savu nespēku un vājumu, kā arī to, cik grūti pieņemt Dieva gribu. Nav cita drošāka patvēruma par lūgšanu. Lūgšana atver sirdi Dieva spēkam, kas palīdz pieņemt Dieva gribu kā labāko no visām iespējām.

Lūgsim: Kungs, dāvini mums spēku un gudrību, ka visās lietās meklējam un pieņemam Tavu gribu, caur Jēzus Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696