Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Ne viss ir zelts, kas spīd.

Mateja ev. 4: 1 - 11
Iedomas un īstenība. Kas šajā pasaulē ir reāls un īsts, bet kas ir tikai šķietamība? Jautājums ir cieši saistīts ar kārdinājuma būtību. Tas nekad nav atklāts piedāvājums darīt ļaunu vai sliktu, bet vienmēr ir vilinošs, kura mērķis ir sajaukt īstenību ar šķietamību, svarīgāko -  ar mazāk svarīgo. Kurš gan gribētu pamosties un piedzīvot dziļu vilšanos par to, ka visu dzīvi ir dzinies pēc mirāžas vai ilūzijas? Neviens, bet kā atpazīt kārdinājumus un nepazaudēt svarīgāko – Dievu un ticību Viņam?

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Aicinātie, izsauktie, uzticīgie

Fragments no Pītera Lastmana gleznas "Ābrahāma Ceļojums uz Kanaānu". 1614. Valsts Ermitāža. Sanktpēterburga.

Lk. 18:31-43
Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: "Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā Viņš celsies augšām." Bet viņi no tā neko nesaprata; tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet, kad Viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nacarietis ejot garām. Tad viņš sauca: "Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza: "Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie Sevis. Kad tas bija pienācis klāt, Viņš tam jautāja: "Ko tu gribi, lai Es tev daru?" Tas atbildēja: "Kungs, ka es varu redzēt." Tad Jēzus viņam sacīja: "Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi." Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams. Un visa tauta, to redzēdama, deva Dievam godu.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Kas ir mans vārds

Name cloudVisiem bez izņēmuma ir vārds, pēc kura cilvēki mūs sauc un atpazīst. Neviens cilvēks netiek uzrunāts skaitļos vai ciparos. Ir taisnība, ka mums katram ir personas kods, un ka sportistiem ir savi numuri, tomēr mēs katrs mājās un draugu lokā tiekam atpazīti sejā un uzrunāti vārdā.

Skaitļi un cipari tiek lietoti lielā pūlī, lielās masās, kad nav praktiski vai pat iespējami uzzināt un atpazīt visus vārdā. Kāds reiz ir teicis, viena cilvēka nāve ir traģēdija. Miljonu cilvēku nāve ir tikai statistika. Skaitļi ir bezpersoniski un attālina no mūs citu no cita. Skaitļi ir tie, nevis mēs.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696