Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Aicinātie, izsauktie, uzticīgie

Lk. 18:31-43
Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: "Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā Viņš celsies augšām." Bet viņi no tā neko nesaprata; tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet, kad Viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nacarietis ejot garām. Tad viņš sauca: "Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza: "Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie Sevis. Kad tas bija pienācis klāt, Viņš tam jautāja: "Ko tu gribi, lai Es tev daru?" Tas atbildēja: "Kungs, ka es varu redzēt." Tad Jēzus viņam sacīja: "Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi." Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams. Un visa tauta, to redzēdama, deva Dievam godu.

 Tēzes:

  • Esto Mihi jeb septītā svētdiena pirms Lieldienām. Šīsdienas tēma: aicinātie, izsauktie, uzticīgie. Lasījumā no VD dzirdējām par Ābrama aicināšanu. Viņš bija pirmais aicinātais. Pirmais izsauktais. Viņš bija pirmais, kurš parādīja uzticību līdz galam! Līdz “gandrīz-nogalināt-dēlu” galam. Viņš paļāvās uz Dieva apsolījumu! Uz Dievu, kuru neviens vēl nebija personīgi iepazinis. Tomēr tā balss viņā tik spēcīgi runāja, ka viņš tai nevarēja stāties pretim (par sevi un Dieva balsi manī).
  • Kāpēc lietoju vārdu izsauktais? Tāpēc, ka tas ir grieķu vārds ar kuru apzīmē Baznīcu. Tas ir ekklesia un nozīmē “izsauktie”. Mēs esam aicināti, izsaukti no ikdienas “pasaulības”, lai darītu Dieva darbus. Dievs izvēlējās Ābramu par ticības, uzticēšanās paraugu mums visiem! Dievs Ābramu izsaucu un viņš nenobijās (kā izsauc pie zobārsta, tāfeles, kur citur?). Izsauktie ir Dieva ļaudis, kuri atsaukušies Dieva aicinājumam kļūt par Kristus sekotājiem. 
  • Tā ir neredzama derība, ko mēs ar Dievu esam slēguši. Divi svarīgi lēmumi mums dzīvē jāpieņem: teikt Dievam “Jā” uz mūžu un kādam cilvēkam vai Baznīcai teikt “jā” uz mūžu. Abos gadījumos Dievs mūs aicina un izsauc no citu cilvēku vidus, lai mēs piepildītu Viņa gribu! Priekos un bēdās, vajāšanās un grūtos laikos. Sākums un beigas parasti ir vieglākas nekā vidusceļš. Tas ir tas grūtākais, jo vairs nav sākuma entuziasma un, iespējams, vēl neredzi finišu!
  • Aicināts … kā lai piepildu aicinājumu? Un ja nu man kaut kas pietrūkt, lai to piepildītu? Un ja nu es teicu “jā”, bet nevarēšu to izpildīt līdz galam!? 2. Pēt. 1:3 teikts, ka mums viss ir dots, kas nepieciešams. Mums tikai jāgrib. Tikai … kā lai to sasodītu miesu piespiež gribēt. Vēl vairāk … labāk ir tad, ja gribam no brīvas gribas nevies “piespiedu kārtā”. 1:5 teikts, ka mums jāieliek pūles. Kāpē ielikt, ja varam neielikt? Varbūt viss tāpat nokārtosies? 
  • Lasījumā no evaņģēlija dzirdējām, kā aklais parādīja savu gribu. Ļoti stipri un pārliecinoši. Vai mēs parādā savu gribu piepildīt to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis, izsaucis? Kādreiz tā mūsu griba ir jāpierāda vairākas reizes. Līdzīgi kā Jēzus jautāja šim aklajam vai aicināja Pēteri apliecināt mīlestību Viņam. Jēzus jautā mums katram: vai tu gribi? Vai tu mani mīli? Cik tālu tu esi gatavs Manis dēļ iet?
  • Ābrams gāja līdz galam. Mozum nebija viegli, tomēr arī viņš gāja līdz galam. Jēzus … pilnīgi nevainīgs … gāja līdz galam, palika uzticīgs līdz galam līdz viss piepildīts. Tuvojas gavēņa laika … kas ir tas mans “gals”,  kur es varu/nevaru piepildīt? Dievs mums dod iedrošinājumu caur Ābramu, aklo, Pēteri un citiem! Dievs mums saka: “Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu dzīvības vainagu.” (Atkl. 2:10 d)
  • Citur Atkl. grāmatā lasām, ka ar uzvarētāju Jēru kopā sēdēs aicinātie, izredzētie un uzticamies. Katrs no mums var būt kādā no šīm fāzēm. Nesen kā aicināts, tikko izsaukts vai arī Dievs pārbauda mūsu uzticību. Tā trešā lieta tā grūtākā. Iespējams, ka pazīstam To Kungu jau labu laiku un palikt uzticamam līdz galam šajā pasaulē nav viegli. Tas prasa gribu un nodošanos. Lai Dievs mums palīdz iet šo ceļu līdz galam!
    Āmen!

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696