Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Privātbikts liturģija

Absolūcija

Privātbikts liturģija

Mācītājs:
Tēva un Dēla (+) un Svētā Gara vārdā.
Penitents:
Āmen!
Mācītājs:
Mūsu palīdzība ir tā Kunga vārdā!
Penitents:
Kas radījis debesi un zemi!
Mācītājs:
Ja esi gatavs izsūdzēt Dievam savus grēkus, es klausos!
Penitents:
Es Dieva priekšā atzīstu...
Seko tie grēki, kas ir apzināti un spiež sirdsapziņu. Biktstēvs var vaicāt precizējošus jautājumus. Kad apzinātie grēki ir izsūdzēti seko vispārīgā grēknožēla.
Kopā:
Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs! Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man, grēciniekam, žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties! Āmen!
Mācītājs:
Vai tu no sirds nožēlo savus grēkus, ar ko tu Dieva, sava Kunga dusmas un sodu esi pelnījis laikā un mūžībā? Tad atbildi sacīdams: Jā!
Penitents:
Jā!
Mācītājs:
Vai tu tici, ka Jēzus Kristus arī par taviem grēkiem pie krusta miris un ir tavs Pestītājs, tā ka tu uz viņu vienīgi paļaujies un savu cerību uz viņu liec? Tad to apstiprini sacīdams: Jā!
Penitents:
Jā!
Mācītājs:
Vai tu arī no sirds apsoli atgriezties un ar visiem spēkiem gribi dzīties, ar Dieva palīgu, uz priekšu dzīvot pēc Viņa svētā prāta? Tad to apstiprini sacīdams: Jā!
Penitents:
Jā!
Biktstēvs uzlikdams rokas uz penitenta galvas saka…
Mācītājs:
Uz šādu tavu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, ar ko tu savus grēkus esi nožēlojis, kā arī savu ticību esi apliecinājis un turklāt arī apsolījis atgriezties, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps es tev pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi tavi grēki ir piedoti Tēva un Dēla † un Svētā Gara vārdā.
Penitents:
Āmen!
Mācītājs:
(Ārona svētības vārdi)
Penitents:
Āmen!
Šeit biktstēvs var dot ieteikumus vai dvēseļkopšanas padomdošanu, kā arī aizlūgt par penitentu.
Mācītājs:
Ej ar mieru!
Penitents:
Āmen!

Drukāt E-pasts

Sagatavošanās privātai biktij

"Piedošana" Autors: Thomas BlackshearKungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini - vai es sēdu vai ceļos - Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms. Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu: galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma,- tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība Tev būtu kā gaisma. Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums! Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu! (Ps. 139: 1-4, 7-12, 15-17, 23-24)

"Dievs redz, Dievs dzird, Dievs soda, to aizmirst negribu," — ar šo apziņu lai pārbaudām sevi pirms Svētā Vakarēdiena un biktī ar atvērtām sirdīm un patiesā nožēlā noliekam savas nepilnības un grēkus Tā Kunga priekšā, cerēdami un ticēdami, ka ar Viņa svētību un stiprinājumu spējam uzvarēt savus grēkus un vājības.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Vai tevī ir farizejs?

Farizejs un muitnieksVai esi farizejs? (sirdsapziņas izmeklēšana)

Sirdsapziņas izmeklēšana ir balstīta uz stāstu par farizeju un muitnieku, ko Jēzus mums stāsta: Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt, viens bija farizejs un otrs – muitnieks. Farizejs, nostājies savrup, lūdza tā: 'Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki – laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks; es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu.' Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet, sitot sev pie krūtīm, sacīja: 'Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!'
Es jums saku: šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne, jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts.
/Lk 18:10-14/.

Vai tu esi farizejs, muitnieks, vai kaut kur starp abiem? Velti dažas minūtes un pārbaudi sevi, atbildot uz šiem jautājumiem. Esi godīgs! Visdrošākā farizeja pazīme ir vēlme atbildēt uz jautājumiem tā, lai izskatītos labāk sevis vai citu priekšā.

Ejot cauri pārbaudei, atturies no kārdinājuma vērtēt citus! - Skaties tikai uz sevi! Tas nav tik vienkārši.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696