Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Privātbikts liturģija

Absolūcija

Privātbikts liturģija

Mācītājs:
Tēva un Dēla (+) un Svētā Gara vārdā.
Penitents:
Āmen!
Mācītājs:
Mūsu palīdzība ir tā Kunga vārdā!
Penitents:
Kas radījis debesi un zemi!
Mācītājs:
Ja esi gatavs izsūdzēt Dievam savus grēkus, es klausos!
Penitents:
Es Dieva priekšā atzīstu...
Seko tie grēki, kas ir apzināti un spiež sirdsapziņu. Biktstēvs var vaicāt precizējošus jautājumus. Kad apzinātie grēki ir izsūdzēti seko vispārīgā grēknožēla.
Kopā:
Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs! Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man, grēciniekam, žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties! Āmen!
Mācītājs:
Vai tu no sirds nožēlo savus grēkus, ar ko tu Dieva, sava Kunga dusmas un sodu esi pelnījis laikā un mūžībā? Tad atbildi sacīdams: Jā!
Penitents:
Jā!
Mācītājs:
Vai tu tici, ka Jēzus Kristus arī par taviem grēkiem pie krusta miris un ir tavs Pestītājs, tā ka tu uz viņu vienīgi paļaujies un savu cerību uz viņu liec? Tad to apstiprini sacīdams: Jā!
Penitents:
Jā!
Mācītājs:
Vai tu arī no sirds apsoli atgriezties un ar visiem spēkiem gribi dzīties, ar Dieva palīgu, uz priekšu dzīvot pēc Viņa svētā prāta? Tad to apstiprini sacīdams: Jā!
Penitents:
Jā!
Biktstēvs uzlikdams rokas uz penitenta galvas saka…
Mācītājs:
Uz šādu tavu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, ar ko tu savus grēkus esi nožēlojis, kā arī savu ticību esi apliecinājis un turklāt arī apsolījis atgriezties, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps es tev pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi tavi grēki ir piedoti Tēva un Dēla † un Svētā Gara vārdā.
Penitents:
Āmen!
Mācītājs:
(Ārona svētības vārdi)
Penitents:
Āmen!
Šeit biktstēvs var dot ieteikumus vai dvēseļkopšanas padomdošanu, kā arī aizlūgt par penitentu.
Mācītājs:
Ej ar mieru!
Penitents:
Āmen!

Birkas: Grēksūdze

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696