Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Gada visgarākā diena un Līgo svētki.

1 Kor 14: 12
Gada visgarākā diena un Līgo svētki. Daudzi domā, kā vislabāk šos svētkus nosvinēt ar prieku un pateicību. Citiem ir gatavs plāns, kas iespējams ir gadu no gada kļuvis par sava veida tradīciju. Tomēr ik gadu no jauna daudzi vaicā, vai kristiešiem vajadzētu svinēt, vai piedalīties Līgo svētku svinībās? Atbildes vietā vēlos mudināt uz pārdomām par Svētā Gara dāvanu un dāvanām.

 

Svētā Gara pieskāriens, apgaismība un darbība tevī pati par sevi ir Dieva dota dāvana. Svētā Gara darbība ir pilna ar pārsteigumiem. Tā no vienas puses ir iracionāla, bet no otras – tā atklāj vēsti, ko cilvēks spēj uztvert arī ar prātu. Irracionāla, jo atklāj Dieva skatījumu uz lietām. Dievs paaugstina zemos un nabagus, bet pazemo varenos un bagātos. Viņš dziedina ievainotos un ir līdzās tiem, kuriem bēdas un sāpes. Dievs to, ko cilvēki uztver par necilu un nenozīmīgu ir padarījis par visa pamatu un kodolu. Vai atminies vārdus no Psalmiem par akmeni, ko namdari atmetuši kā nederīgu, bet kuru Dievs ir darījis par Stūra akmeni? Ko cilvēki ar savu prātu uztver par muļķību to Dievs ir padarījis par gudrību un glābšanu. Svētais Gars atklāj Evaņģēlija vēsti par Jēzu Kristu un par grēku piedošanu un glābšanu caur Viņa brūcēm, ciešanām un krusta nāvi.

Saulgriežu sagaidīšana un svinēšana atklāj mūsu senču vēlmi dzīvot harmonijā ar dabu un arī ilgas pēc harmonijas ar Radītāju. Ilgas pēc gaismas, pēc harmonijas, pēc dievišķā, pēc prieka un miera – tas viss ir Svētā Gara darbs . Tomēr vēlme atgriezties, atjaunot un praktizēt senās senču tradīcijas šobrīd ir salīdzināma ar vēlmi apmierināties ar gaismu ko dod  Mēness un neiet Saules spožajā un siltajā gaismā. Vai arī priecāties par īslaicīgo gaismas lukturīša doto gaišumu, bet netuvoties pašam gaismas avotam – Dievam. Var arī lūkoties peļķē un gavilēt par Saules gaismas atspulgu tajā, bet Sv Gars var atklāt patieso Gaismu, kas sasilda, dziedina, atbrīvo un stiprina, kas piepilda ar dzīvības spēku. Ko var secināt? Kristietis ir aicināts atturēties no pagāniskiem rituāliem, bet ne no Līgo svētkiem un ne no tautas dziesmām. 

Svētais Gars savu spēku atklāj caur savām dāvanām – Gara dāvanām. Tās ir uzticētas draudzei un Baznīcai kā Kristus miesai, ko veido visi Kristum ticīgie. Mūsdienās daudzas lietas tiek vienkāršotas, iespējamas, ka arī attiecībā pret Gara dāvanām ir pieļauta līdzīga kļūda. Ir garīdznieki un teologi, kuri no apustuļa vēstulēm ir izveidojuši konkrētu un precīzu Gara dāvanu sarakstu, tomēr citi teologi aizrāda, ka visticamāk apustuļa nodoms ir ne tikai uzskaitīt konkrētu dāvanu sarakstu, cik skaidri apliecināt to, kāda ir to loma un kā tās jālieto.

Aplami ir šķirot dāvanas, jo katrai Gara dāvanai ir sava vērtība. Tās arī nav dotas, lai kristietis justos īpašs, aizgrābts un pacilāts, jo no šādām emocijām ir tikai pussolis līdz augstprātībai un lepnībai, kas pazudina un atsvešina no Dieva un līdzcilvēkiem. Tās nav arī dotas, lai tikai šokētu un radītu sensāciju, bet to galvenais uzdevums ir kalpošana kopīgajam labumam – draudzes celšanai.

Ir dāvanas, kas individuāli stiprina ticībā, taču apustulis vairāk uzteic tās dāvanas, kas ceļ visu draudzi. Šo dāvanu mērķis ir atklāt un mācīt Evaņģēlija vēsti par Jēzu Kristu. Ticība Jēzum, ko atmodina un uztur Evaņģēlijs ir stingrā klints, uz kuras ir celta Baznīca. Līdz ar To Evaņģēlijs ir Baznīcas spēka avots, jo tā nav tikai vēsts, bet tā burtiski ved pie Kristus un uztur, veido un stiprina ticību Kristum. Gara dāvanas ir dotas, lai mēs vāji un grēcīgi, varētu pieredzēt to, ka arī caur mums Dievs ceļ un uztur savu Baznīcu un draudzi. 

Mums katram ir nepieciešams pieredzēt un saņemt Svētā Gara dāvanu, bet Viņš mūs svētī un apdāvina ar dažādām dāvanām, lai varam viens otram kalpot, kopīgi apliecināt un mācīt Evaņģēlija vēsti. 

Āmen

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696