Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Diakonija mūsu draudzē

DiakonijaMūsdienās diakonija ir Baznīcas esamības aspekts un tās darba neatņemama sastāvdaļa. Tas ir no Dieva saņemts aicinājums kalpot - kalpot ne vien savas draudzes locekļiem, bet arī visiem citiem līdzcilvēkiem. Kristus ir sacījis: …ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. (Mt.25:40)

Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku visā tā veselumā: par garu, dvēseli un miesu. Diakonija ir Baznīcas esamības aspekts un tās darba neatņemama sastāvdaļa. Savstarpēja kalpošana draudzē dara iespējamu Baznīcas kalpošanu sabiedrībā. Diakonija aicina katru brīvprātīgā kalpošanā, izmantojot tieši tās dāvanas un spējas, kas mums katram dotas - zināšanas, talantus, praktiskas prasmes, laiku, naudu… Mēs esam dienišķā maize viens otram (Mārtiņš Luters). Diakonija ir Baznīcas rūpes un ieinteresētība cilvēku likteņos, kā arī kopības veidošana un attīstīšana draudzē un sabiedrībā. Draudzes ir aicinātas dzīvot saskaņā ar mīlestības bausli, tādēļ ir būtiski saredzēt, ka likstas, grūtības, kas skārušas daļu no mums, attiecas uz visiem mums. Tāpēc diakoniskā aprūpe ir ticības izpausme mūsu ikdienas dzīvē.

‍Kalpošana ir divpusēja - mums visiem ir gan ko dot, gan nepieciešamība saņemt no citiem un no Dieva. Mums katram ir tik daudz vajadzību:

  • Citam šobrīd būtiskākās ir materiālās, citam - dvēseles, attiecību un kopības, citam - garīgās vajadzības.
  • Mums katram vajadzīga mīlestība, cilvēki, kas mūs pieņem un kurus pieņemam mēs.
  • Un mēs katrs gribam dzīvot jēgpilnu dzīvi, piepildot to, kā dēļ šajā pasaulē esam sūtīti.

‍Tādēļ arī tu esi aicināts dot, un tev ir ko dot. Tu vari lūgt pēc Dieva klātbūtnes cilvēku dzīvē, notikumos šeit un pasaulē. Tu vari dalīties ar savu laiku, prasmēm un zināšanām, ar savu klātbūtni un ieinteresētību, liecinot par Kristus mīlestību apkārtējiem ļaudīm viņu ikdienas vajadzībās.Tu vari ziedot pārtiku, dažādas nepieciešamas un noderīgas lietas (apģērbu, mājsaimniecības priekšmetus, kancelejas preces, rotaļlietas, grāmatas utml.), naudas līdzekļus, ziedojot konkrētiem diakonijas projektiem.

‍Vairāk par LELB Diakonijas nozari

‍Vairāk par LELB Diakonijas centru

Daugavgrīvas Baltās baznīcas diakonijas kalpošanas virzieni:

  • Rūpējamies par sadraudzību svētdienās pēc Dievkalpojuma draudzes namā;
  • Notiek mājapmeklējumi pie slimiem un veciem draudzes locekļiem, kuri nevar ierasties uz baznīcu;
  • Sveicam personīgi vecāka gada gājuma draudzes locekļus nozīmīgās dzīves jubilejās;
  • Sveicam vecāka gada gājuma draudzes locekļus dzimšanas dienās ar apsveikumu izsūtīšanu pa pastu;
  • Draudzes senioru saietu organizēšana;
  • Somijas sadraudzības baznīcu atsūtīto pārtikas un rūpniecības preču izdalīšana draudzes locekļiem;
  • Sadarbība ar Diakonijas centru - divas reizes mēnesī tiek atvestas un izdalītas pārtikas paciņas maznodrošinātajiem draudzes locekļiem.

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696