Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Mēs esam Baznīca un draudze

Baznīca ir cilvēki, kas seko Kristum

Seko KristumBaznīca pastāv, lai vārdos un darbos pasludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies Jēzū Kristū. Jēzus ir sacījis: Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu (Jņ 20:22). Ar šiem vārdiem Kristus nodibināja savu Baznīcu un sūtīja to pa visu pasauli, lai caur Baznīcas kalpošanu pasaulē turpinātos Jēzus vārdi un darbi. Ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt (1Jņ 4:11).

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) ir uzticīga Jēzus Kristus darbam un pastāv, lai pasludinātu evaņģēliju par grēku piedošanu un jauno dzīvi Kristū. LELB mācītāji un draudžu locekļi jūs aicina uzzināt vairāk par Kristus evaņģēliju un Viņa nāves un augšāmcelšanās nozīmi visiem cilvēkiem. Sekojot Kristus piemēram, kurš dziedināja slimos un iežēlojās par nabagajiem un apspiestajiem, LELB veic arī diakonisku kalpošanu slimiem, nabagiem un tiem, kuri dzīvo bez cerības.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Mūsu misija: Cerības bāka Vecmīlgrāvī

Cerības bāka VecmīlgrāvīLai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. /Mt 5:16/

Draudzes misijas pamats ir izteikts LELB satversmē: Draudzes uzdevumi ir pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus, regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu, un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgas izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Mūsu vēsture

Daugavgrīvas Baltā baznīcaZiņas par Dugavgrīvas Balto draudzi sniedzas vairāk nekā 800 gadu tālā pagātnē. Daži vēsturnieki Daugavgrīvas baznīcas pirmsākumus saista pat ar bīskapa Alberta (von Bukshēvdena) darbību Baltijā, kad 1205. gadā Daugavas lejtecē viņš cēla cisterciešu klosteri ar pili. Pirmā luterāņu baznīca tika celta 1640. gadā tagadējā Vecbaznīcas ciemā un tautā saukta par Skanstes baznīcu, lai gan tās oficiālais nosaukums bija Svētā Nikolaja baznīca. Kara laikā 1710. gadā baznīca noplēsta un materiāli izlietoti kara nocietinājumu celšanai. Baltā Baznīca tika celta Daugavas krastā, un, lai pavasara plūdu laikā tā netiktu izskalota, apkārt tika sagāzti laukakmeņi. Daugavgrīvas Balto baznīcu iesvētīja 1788. gada 17. septembrī.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696