Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Ziņojumi

Kristus ir augšāmcēlies!

Mateja ev 28: 1 – 7 
„Kristus ir augšāmcēlies!” Vai tā ir vēsts par pagātni vai tagadni? Notikums ir no senas pagātnes, bet vēsts par to ir ar neparasti lielu spēku tagadnē. Tā ir noliegta, apšaubīta un kritizēta. Vēsts sludinātāji ir vajāti, spīdzināti, izsmieti un nonāvēti, tomēr neviens un nekas nav varējis šo vēsti padarīt par pagātni vai mītu. Tā uzrunā un satricina cilvēka iekšējo pasauli līdz pat sirds dziļumiem, salauž cieto neticības akmens čaulu, atver sirdi piedošanai un dzīvības pilnībai, un augšāmceļ atjaunotai dzīvei. Kas ir šīs vēsts neticami lielā spēka avots?

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Krusta ceļš

1. stacija. Jēzus Ģetzemanes dārzā. (Mk 14:32-38)

32. Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetzemane, un Viņš Saviem mācekļiem saka: "Palieciet šeit, kamēr Es Dievu lūgšu." 

33. Un Viņš paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un iesāka baiļoties un trīcēt, 

34. un tiem saka: "Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā." 

35. Un, nedaudz pagājis, Viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda Viņam aizietu garām. 

36. Un Viņš sacīja: "Aba, Tēvs! Tu spēj visu. Ņem šo biķeri no Manis! Tomēr ne ko Es gribu, bet ko Tu gribi." 

37. Un Viņš nāk un atrod tos guļam un saka Pēterim: "Sīmani, tu guli? Vai tu nevienu stundu nespēj būt nomodā? 

38. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja."

Grūtākais brīdis ikviena dzīvē ir cīņa, ko izcīna vienatnē. Nav ne tuvinieku, ne draugu, bet ir izaicinājums, ar ko ir jāsastopas, esi tu un Dievs. Prātā ir daudz jautājumu, varbūt pat šaubas un bažas par to, kas un kā notiks. Tu izdzīvo savu nespēku un vājumu, kā arī to, cik grūti pieņemt Dieva gribu. Nav cita drošāka patvēruma par lūgšanu. Lūgšana atver sirdi Dieva spēkam, kas palīdz pieņemt Dieva gribu kā labāko no visām iespējām.

Lūgsim: Kungs, dāvini mums spēku un gudrību, ka visās lietās meklējam un pieņemam Tavu gribu, caur Jēzus Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Jēzus, kas Viņš tāds ir, kas Viņā tik īpašs?

Mateja ev. 21 : 1-10
Pavasarī Latvijā daudzās upēs var pamanīt entuziasma pilnus laivotājus, kuri ar smailītēm vai plostiem dodas aizraujošā ceļojumā. Upēs ūdens līmenis ir augstāks un straume ir stiprāka nekā citos gadalaikos. Straumei ir ļoti liels spēks. Ko līdzīgi var novērot arī cilvēka dzīvē. Laiks līdzinās upes straumei, kas satver dzīves laivu un to strauji nes uz priekšu. Katrā laikmetā ir savas dominējošās vērtības un pasaules uzskati, kas veido neredzamu, bet spēcīgu straumi. Tā nemanot satver katru no mums un strauji nes uz priekšu, bet vai tu zini, kas ir šī straume un uz kurieni tā nes? Visbiežāk šo straumi dēvē par likteni, bet daudz grūtāk ir ar atbildi, uz kurieni tas nes, varbūt uz nekurieni. Palmu jeb Pūpolu svētdienas notikuma centrā ir Jēzus Kristus, kurš piedāvā iespēju izrauties no šīs spēcīgās likteņa straumes ietekmes. Tas aktualizē jautājumu: “Jēzus, kas Viņš tāds ir, kas Viņā tik īpašs, ka spēj pievērst tik daudzu prātus un sirdis?

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasts

Vairāk rakstu...

Lūgsim!

LūgsimVisuspēcīgais Dievs, kas esi savienojis savus ļaudis vienā kopībā un sadraudzībā, dod mums žēlastību sekot Taviem svētajiem tikumīgā un dievbijīgā dzīvē, lai mēs nonāktu līdz tai neizsakāmai laimei, ko Tu esi sagatavojis tiem, kuri patiesi Tevi mīl. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

/Anglikāņu lūgšana/

DAUGAVGRĪVAS BALTĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapu maksājumiem —
LV42LATB0002010031799 (Norvik Banka)

Reģistrācijas numurs — 90000087696

Ziedojiet ar PayPal: