In order for this site to work properly we place cookies on your device. By using this site, you agree to the use of cookies.

Seko mūsu aktualitātēm Facebook

Ievēlēta jauna draudzes padome un valde

Šā gada12. martā mūsu draudzes kopsapulcē ir ievēlēta jauna draudzes padome un valde.

Paldies visiem vēlētājiem par aktivitāti un dalību draudzes kopsapulcē! Paldies visiem kandidātiem par atsaukšanos un gatavību kalpot! 

 Kā draudze paturēsim regulārās aizlūgšanās šos cilvēkus un viņu kalpošanu.

Daina Inne – Valdes un Padomes priekšsēdētāja

Rita Līce – Mantzine, Padomes un Valdes  locekle

Egons Gailītis – Padomes loceklis

Alvis Inne – Padomes loceklis

Zigrīda Štrausa – Padomes locekle.

Par revidentiem atkārtoti ievēlēti – Ilārs Freimanis un Rita Veide.

Jaunā draudzes padome un valde savus pienākumus sāks pildīt pēc ievešanas amatā.

Papildus informējam, ka uz mūsu draudzi mācītāja Kārļa Rūdolfa Zikmaņa slimības prombūtnes laiku draudzē norīkots kalpot mācītājs Normunds Celmiņš.

Paturēsim aizlūgšanās abus mācītājus un viņu ģimenes!

Print Email

Lūgsim!

THE EVANGELICAL LUTHERAN WHITE CHURCH OF DAUGAVGRĪVA

 The White Church

2, 24, 29, 58

Divine Services every Sunday at 10:00
Family Services — the first Sunday of the month

 The church is handicapped accessible

 Parish Accounts

Donations for the Parish —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Cemetery payments —
LV42LATB0002010031799 (PNB Bank)

Registration Number — 90000087696