In order for this site to work properly we place cookies on your device. By using this site, you agree to the use of cookies.

Seko mūsu aktualitātēm Facebook

Dievs ir izlējis Svēto Garu pār Baznīcu!

Jāņa ev 14: 23 – 31a

Dievnams ir grezni saposts par godu Vasarsvētkiem jeb Svētā Gara svētkiem. Mēs pateicamies par to, ka Dievs ir izlējis Svēto Garu pār Baznīcu un par to, ka arī katrs no mums ir pieredzējis Svētā Gara brīnišķīgo darbību. Mums šodien ir divkārši svētki, jo dievkalpojumā tiks kristīti divi bērni. Vasarsvētki un Kristības ir pamudinājums no jauna pārdomāt un izvērtēt to, ko nozīmīgu paveic Svētais Gars?

Vējš un uguns ir divas stihijas, kas simboliski raksturo Svētā Gara darbību un spēku. Vējš ir neredzams, bet var skaidri pamanīt tā darbību – lokās koku zari, gaisā riņķo norautās lapas, ziedlapiņas, putekļi un smiltis. Spēcīgas vēja brāzmas var nolauzt koku zarus, izraut kokus ar saknēm, radīt vētru vai pat cunami. Līdzīgi arī Svētais Gars ir cilvēka acīm neredzams, bet ir iespēja saskatīt un pieredzēt Viņa darbību. Tomēr atšķirībā no vēja Viņš nerada postījumus, bet spēj būtiski izmainīt cilvēka pārliecību un dzīves veidu.

Svētā Gara pieskārienu vari pieredzēt daudzos un dažādos veidos, piemēram caur smagiem pārbaudījumiem, zaudējumiem un pat ciešanām, caur cilvēku stāstiem par Dievu un personīgām pārdomām par dzīves jēgu un mērķi, bet visskaidrāk caur Bībeles vēsti. Tieši caur Bībeli Svētais Gars atklāj visu, ko Dievs ir paveicis mūsu labā un ko vēlas mums dāvināt. Varbūt esat dzirdējuši skumīgo Brūsa Vilkersona sarakstīto stāstu par mistera Džonsa garām palaistajām svētībām. “Viņš nomira un nokļuva debesīs. Sv. Pēteris viņu sagaidīja pie Pērļu vārtiem un veda ekskursijā pa debesīm. Misters Džons bija godbijības pārņemts. Ielas bija bruģētas no zelta, brīnišķīgas ēkas mirdzēja saules gaismā, eņģeļu kori dziedāja visjaukākās dziesmas.

Ceļojuma pusceļā uzmanību piesaistīja kāda neparasta izskata ēka, atbaidoša noliktava bez logiem un tikai ar vienām durvīm. Kas tā par savādu celtni debesīm! “Tu noteikti nevēlies redzēt, kas tajā atrodas,” sacīja Pēteris. Tomēr misters Džons steigšus devās pie neparastās ēkas, atvēra durvis un ieraudzīja neskaitāmas rindas ar plauktiem. Uz tiem atradās daudzas baltas kastes, uz katras bija uzrakstīts cilvēka vārds. Džons painteresējās vai ir arī kaste ar viņa vārdu, steidzīgi to meklēja un atrada. Viņš atvēra kasti, sirds sāka sisties straujāk un satraukts viņš jautāja Pēterim: “Kas ir visas šīs brīnišķīgās lietas? Vai tās ir pataupītas man, jo es esmu nokļuvis debesīs?” “Nē,” atbildēja Pēteris, “tās ir svētības, ko Dievs gribēja dod kamēr tu dzīvoji uz zemes, bet kuras tu nekad nesaņēmi.” “Kāpēc?” pārsteigts jautāja Džons.” Kā tu domā? Visticamāk tas tā notika, jo misters Džons bija ļoti aizņemts, viņam nebija laika uzklausīt Svētā Gara liecību, nebija laika, lai apstātos, pievērstos Dievam un saņemtu Dieva svētības jeb dāvanas.

Bērni, es jūs saaicināju kopā pie altāra, jo vēlos iedot kādu dāvanu. Jūs to varat saņemt tikai tāpēc, ka sadzirdējāt un paklausījāt manam lūgumam. Vēl jums ir uzmanīgi jāklausās tajā, ko es saku, lai varētu saņemt dāvanu. Apsēžaties aplīti un katrs pastiepjat labo roku. Es jums dāvina konfekti. Līdzīgi kā es jūs uzrunāju un aicināju pie altāra, tā Dievs uzrunā mūs ikvienu un aicina uz dievnamu, uz dievkalpojumu, lai mēs uzklausītu Viņa vārdus, atklātu un saņemtu tās svētības, ko Viņš vēlas mums dāvināt.

Konfekti jūs saņēmāt, kad pastiepāt roku, bet kā varam saņemt Dieva svētības jeb dāvanas? Lai atbildētu uz šo jautājumu, vēlos atgādināt par to, ka Svētā Gara darbību mēdz salīdzināt ar uguns liesmas spēku. Ko dara uguns? Ar uguni ir jārīkojas uzmanīgi un piesardzīgi, vai ir tā? Ja uguni lieto pavirši vai neapdomīgi, tas var nodarīt lielu postu un ļaunumu – var sadegt rotaļlietas, māja un tu pats. Tomēr, ja uguni lieto apdomīgi, tā ir noderīga, tā sasilda, var pagatavot ēdienu un dod gaismu. Svētais Gars neko nesadedzina, bet Viņš atver mūsu sirdis Dievam, ka tās uzticas Dievam. Ticība ir pasniegtā roka, lai saņemtu Dieva dotās svētības. Kādas dāvanas Dievs mums piedāvā?

Bībele mums māca, ka Jēzus piedzima Betlēmē, dzīvoja un mācīja par Dievu, cieta un mira pie krusta mūsu grēku dēļ, trešajā dienā augšāmcēlās, lai mēs varētu saņemt Dieva doto piedošanu, mīlestību, spēku un prieku dzīvot. Dievs dāvina šīs dāvanas, bet tu vari tās saņemt, ja atlicini laiku Dievam, lai lasītu Bībeli un lūgtu Dievu, lai piedalītos dievkalpojumā. Kristībās tiek lietots ūdens. Ko mēs ikdienā darām ar ūdeni? Mēs regulāri mazgājamies, līdzīgi Kristībās Dievs mazgā ar Savu vārdu, Viņš nomazgā mūs no grēka netīrumiem. Dievs mūs ne tikai nomazgā, bet arī pieņem par saviem mīļotajiem bērniem. Tātad, lai tu saņemtu Dieva dāvanas ir svarīgi atlicināt laiku un pievērsties Dievam ar lūgšanu un Bībeles lasīšanu, ar piedalīšanos dievkalpojumā, bet svarīgāka par visu ir uzticēšanās Dievam. Tā ir tava pasniegtā roka, kurā Dievs ieliek savas dāvanas.

Svētais Gars ir daudz spēcīgāks par vēju un uguni, tas spēj izmainīt un atvērt tavu sirdi tā, ka tajā piedzimst ticība Dievam un Jēzum. Viņš atklāj visas Dieva sarūpētās svētības un palīdz arī tās saņemt un lietot. Svētais Gars atver tavu sirdi, ka tu pieredzi visneparastāko lietu – Dievs nāk un mājo tavā sirdī. Mīlestība, spēks un prieks dzīvot ar pateicību Dievam.

Āmen

Print Email

Lūgsim!

THE EVANGELICAL LUTHERAN WHITE CHURCH OF DAUGAVGRĪVA

 The White Church

2, 24, 29, 58

Divine Services every Sunday at 10:00
Family Services — the first Sunday of the month

 The church is handicapped accessible

 Parish Accounts

Donations for the Parish —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Registration Number — 90000087696