Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Ziņojumi

Sācies Lielais Gavēnis un grēku nožēlas laiks.

Pelnu diena, kas ir arī Lielā Gavēņa sākums, kas ilgst līdz Lieldienām, ir septītā trešdiena pirms Lieldienām (46. diena pirms Lieldienām), kā arī Lielā gavēņa pirmā diena. Katru gadu Pelnu diena iekrīt citā datumā, jo arī Lieldienu datums katru gadu mainās. Tā parasti ir diena no 4. februāra līdz 10. martam. 2017. gadā Pelnu diena ir 1. martā.

Pelnu diena ir ļoti seni baznīcas svētki, kas ieguvuši noteiktu vietu liturģiskajā gadā kā Ciešanu un gavēņa laika sākums. Ticīgie ar šo dienu sāk intensīvu gatavošanos Lieldienām. Tam ir savs pamatojums Bībelē - Mozus, citi Dieva vīri un pats Kristus izšķirošiem notikumiem ir gatavojušies, gavējot četrdesmit dienas. Kristīgajai Baznīcai izšķirošais notikums bija Kristus augšāmcelšanās.

Pelni šajā dienā atgādina par cilvēku kā niecību, kam dievišķā mīlestība nepieciešama kā dzīvība.
Pelnu diena ievada gavēņa laiku, kad kristieši atturas no kādām ikdienišķām un ierastām lietām, cenšas ievērot mērenību uzturā un izklaidēs. Nav pieņemts rīkot kāzas, kristības un citus ar priecīgām izklaidēm saistītus pasākumus. Tā vietā lielāka uzmanība tiek pievērsta Bībelei, lūgšanai un grēksūdzei. Pelnu dienas novakarē draudzēs notiek īpaši dievkalpojumi. Altārus šajā dienā ietērpj violetajā krāsā, kas simbolizē ciešanas un grēku nožēlu.

Drukāt E-pasta adrese

Aicinātie, izsauktie, uzticīgie

Fragments no Pītera Lastmana gleznas "Ābrahāma Ceļojums uz Kanaānu". 1614. Valsts Ermitāža. Sanktpēterburga.

Lk. 18:31-43
Un, tos divpadsmit pie Sevis ņēmis, Viņš tiem sacīja: "Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā Viņš celsies augšām." Bet viņi no tā neko nesaprata; tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet, kad Viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nacarietis ejot garām. Tad viņš sauca: "Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza: "Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!" Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie Sevis. Kad tas bija pienācis klāt, Viņš tam jautāja: "Ko tu gribi, lai Es tev daru?" Tas atbildēja: "Kungs, ka es varu redzēt." Tad Jēzus viņam sacīja: "Esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi." Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams. Un visa tauta, to redzēdama, deva Dievam godu.

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasta adrese

Sekmīgi noslēdzies Alfa kurss.

7. februārī ar skaistām svinībām, svētīgi un ar pacilājumu noslēdzās Daugavgrīvas Baltās Baznīcas draudzes rīkotais Alfa kurss.

Alfa kurss ir 15 nodarbību cikls, kas iepazīstina ar kristīgās ticības pamatiem un ir ieguvis popularitāti visā pasaulē, vairākus gadus pazīstams arī Latvijā. Vieniem šī bija iespēja atsvaidzināt zināšanas vai padziļināt savu ticību, izpratni par kādiem kristīgās dzīves svarīgiem aspektiem, citiem pārkāpt pāri kādiem aizspriedumiem, stereotipiem, vēl kādam – jau apzināts solis pretim iesvētību solījumam draudzē. Alfa kurss – tās nav tikai saistošas lekcijas, bet arī sadraudzība savā starpā brīvā, saviesīgā un neformālā gaisotnē, baudot cienastu, dalīšanās savos uzskatos un pieredzē, iespēja uzdot jautājumus un kopīgi meklēt uz tiem atbildes. Īpašs notikums katrā
Alfa kursā ir viena nedēļas nogale, kad dalībnieki tiek aicināti uz izbraukuma lekcijām. Kopīgi pavadītais laiks ārpus ierastās vides kļūst par vienu no spilgtākajiem dalībnieku iespaidiem visā kursa gaitā.

Paldies par izturību un neatlaidību kursa beidzējiem, un pašaizliedzību kalpotāju komandai! Lai Kungs mūs visus vada uz dziļāku Viņa pazīšanu!

Lastīt tālāk...

Drukāt E-pasta adrese

Vairāk rakstu...

Lūgsim!

LūgsimMīļais Tēvs, apgaismo tos manus dzīves pienākumus, kas man jāpaveic šodien, lai manā paklausībā atvizētu Tavas sejas daiļumus. Māci mums visiem ticēt, ka Tava svētā godība spēj mājot ikdienas visikdienišķākajos pienākumos. Āmen.

/Sv. Augustīna lūgšana/

DAUGAVGRĪVAS BALTĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapu maksājumiem —
LV42LATB0002010031799 (Norvik Banka)

Reģistrācijas numurs — 90000087696

Ziedojiet ar PayPal: