Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

Seko mūsu aktualitātēm Facebook

Ziedojumi draudzei

...katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu. /2Kor 9:7-8/

Namturība

Ziedošana nav finansiāls akts, tas ir garīgs notikums, jā, pat garīga nepieciešamība katra kristieša dzīvē.

Ziedot – tas nozīmē redzami pateikt Dievam paldies par to, ko Viņš mums ir devis un mūs vadījis.

Ziedot, tas nozīmē uzņemties līdzatbildību kopā ar brāļiem un māsām par draudzes vajadzībām, aktivitātēm, diakoniju, dievnamu un savu mācītāju.

Draudzei arī ir nepieciešama namturība. Draudzei ir jāmaksā savi rēķini (par elektrību, malku, svecēm, visu nepieciešamo dievkalpošanai, par ēkas uzturēšanu un remontu, ugunsdrošības uzturēšanu, uzkopšanu, koku apzāģēšanu utml.). Draudze arī organizē un nodrošina aktivitātes kā Alfas kursu, diakonijas darbu, iesvētes mācības, svētdienas skolu, Baznīcu nakts aktivitātes utml., kuras tiek nodrošinātas no draudzes ziedojumiem.

Draudzei ir jāuztur dievnams un draudzes nams. Draudzei arī ir jamaksā algas – mācītājam un ērģelniecei, grāmtavedei. Baznīcas dzīve nav iespējama bez ziedojumiem, tādēļ Daugavgrīvas Baltā draudze ir ļoti pateicīga ikvienam ziedotājam, kas atbalsta tās ikdienas darbu.

Desmitā tiesa

Daudzi kristieši, uzturot attiecības ar Dievu visos veidos, kā Kungs to ir devis, nonāk pie desmitās tiesas ziedošanas. Kad cilvēks ticībā visu pasauli un pat savu dzīvību kopā ar visu, ko dzīvē saņemam, ierauga kā Dieva dāvātu un kad viņa sirdī ir Evaņģēlija sludināšana, baznīcas un sirds attiecības ar Dievu spēj konkurēt ar parējām lietām pasaulē, viņš spēj arī daudz ziedot. Un tad ir kā rakstīts: „kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus”.

Bībele saka:

„Atceries Kungu, savu Dievu, jo viņš dod tev spēku iemantot labklājību, piepildīdams savu derību, ko viņš zvērējis taviem tēviem, kā šodien!” (5.Mozus 8:18)

Desmitās daļas princips mums māca, ka Dievam ir jābūt prioritātei. Bībele saka: „Dod desmito tiesu no visas ražas, ko lauks nes gadu no gada. Un ēd to Kunga priekšā tajā vietā, ko viņš izvēlēsies, lai liktu tur mājot savam vārdam, – vienu desmito daļu no tavas maizes, jaunvīna, eļļas, no liellopiem un no sīklopiem, lai tu vienmēr mācītos bīties Kunga, sava Dieva.” (5.Mozus 14:22, 23)

Padomājiet par regulāru maksājumu draudzes kontā. Regulāri maksājumi palīdz draudzei plānot aktivitātes, bet tas arī palīdz jums regulāri un disciplinēti ziedot draudzes darbam.

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu ziedojumiem!!!

Namturība

 Draudzes rekvizīti

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Daugavgrīvas Baltā draudze

ZIEDOJIET BANKĀ:
Konts: LV39HABA0551024050077 (Swedbanka)
Reģistrācijas numurs: 90000087696
Informācija saņēmējam: "Ikgadējo draudzes ziedojums", "baznīcas remontam", "ziedojums vispārējām vajadzībām" u.tml.

Ikgadējais ziedojums

Baznīcas kārtība nosaka, ka draudzes loceklis vismaz vienu reizi gadā ziedojumu maksā kā draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu. Ikgadējais ziedojums no citiem ziedojumiem atšķiras ar to, ka tas ir maksātāju identificējošs ziedojums, un to veic bankā ar pārskaitījumu draudzes kontā, vai personīgi pie draudzes kasieres (pie svētdienas Dievkalpojuma)

Birkas: Ziedošana, Desmitā tiesa, Rekvizīti, Namturība

Drukāt E-pasts

Lūgsim!

LELB DAUGAVGRĪVAS BALTĀ DRAUDZE

 Baltā baznīca

2, 24, 29, 58

Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00
Ģimenes dievkalpojums
— mēneša pirmajā svētdienā.

Dievnams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

 Draudzes konti

Draudzes vajadzībām (ziedojumiem) —
LV39HABA0551024050077 (Swedbank)

Kapsētas maksājumiem —
LV27HABA0551047125138 (Swedbank)

Reģistrācijas numurs — 90000087696