• Sākums

No traģēdijas triumfā

Jēzus teica: Neraudi! Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku; nesēji apstājās, un viņš sacīja: Jaunekli, es tev saku, celies augšā!"

Raising of the Son of the Widow of NainUz pirmo acu skatienu, šī Rakstu vieta stāsta par Jēzus spēku atgriezt mirušos no nāves. Bet ir dziļāka jēga un nozīme. Ir trīs lietas, ko vēlos apskatīt šajā Rakstu vietā. 1) Ko šis notikums nozīmē atraitnei; 2) Ko tas parāda par Jēzu; 3) Ko, tas viss nozīmē mums.

Lastīt tālāk...

Kādēļ nenovērtējam Dieva piedošanu?

Kristus rokaDaudziem kristiešiem mūsdienās diemžēl ir maz sakara ar ticību. Protams, šis ir plašs temats, bet ļoti daudzi vairs nepiedalās Baznīca sakramentālajā dzīvē. Viņi ir vienaldzīgi pret Baznīcas glābjošo spēku un pret vajadzību pēc regulāras grēku nožēlas un Svētā Vakarēdiena saņemšanu. Ņemot vērā, ka šie ir pestīšanas pamatlīdzekļi, tā ir gandrīz pilnīga Baznīcas sagrāve. Maz ir tādu, kas izmanto Dieva žēlastību caur sakramentiem.

Lastīt tālāk...

Vairāk rakstu...

Lūgsim!

Raugies žēlastībā, ak, Labais Gans, uz savu ganāmpulku; un neļauj avīm, ko Tu esi atpestījis ar savām dargajām asinīm, tikt saplēstām gabalos caur velna uzbrukumiem, jo mēs to lūdzam Tavā svētajā Vārdā. Āmen.

/Solsberijas lūgšana/

DAUGAVGRĪVAS BALTĀ BAZNĪCA    Cerības bāka Vecmīlgrāvī

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās 10:00
Otrdienās 19:00 (lūgšana)
Ģimenes dievkalpojums –
mēneša pirmajā svētdienā
KONTAKTI
Daugavgrīvas Baltā evaņģēliski luteriskā draudze
Baltāsbaznīcas ielā 38, Rīgā, LV-1015 
DRAUDZES KONTI
Draudzes vajadzībām: LV39HABA0551024050077 (Swedbanka)
Kapu maksājumiem: LV42LATB0002010031799 (Norvikbanka)
 
Reģistrācijas numurs: 90000087696